top of page
Get the INVIDII video app.png

for free for 14 days!

Do you want to record a student doctor-patient interaction and try out the INVIDII video app free of charge? No problem! All you’ll need is a free INVIDII account. Fill out the form below. We’ll make sure you’re up and running in no time.

INVIDII license.png

Get the INVIDII video app

for free for 14 days!

Get unlimited free access and use the INVIDII video app for 14 days! After 14 days we’ll contact you so you can let us know whether you liked working with the INVIDII video app. If you want the INVIDII video app, we’ll send you a lincense agreement for a 12-month period.

 

App Store knop
Google Play knop
Select one of the options

We hebben uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken conform onze privacyverklaring. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) van kracht. Invidii gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Invidii houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. ​ Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden     waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Jaarlijks geaudit worden in het kader van de normen voor Informatiebeveiliging, de ISO 27001 en NEN 7510, met als doel certificering en deze certificaten en hun scope ter inzage bieden. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Thank you for signing up! We’ll contact you.

bottom of page