top of page

INVIDII video app voor

psychiaters in opleiding

Ben jij psychiater in opleiding en wil jij op een professionele manier praktijkgesprekken voeren met meer privacy en ook nog eens tijd besparen? Maak dan gebruik van onze handige video app. Deze app wordt al in 18 ziekenhuizen gebruikt door artsen in opleiding, mét veel succes! 

- Met de INVIDII video app kan jij jouw praktijkgesprekken zelf inplannen zonder tussenkomst van je op opleider. 


- Jouw opleider beoordeelt het gesprek eenvoudig via de app op een moment dat het hem of haar uitkomt.

 

- Jouw cliënt heeft meer privacy doordat de opleider niet hoeft mee te kijken. 

Smartphone video review.png

Probeer de INVIDII video app 14 dagen gratis!

Wil je een praktijkgesprek opnemen en de INVIDII video app uitproberen zonder kosten? Prima! Je hebt dan een gratis INVIDII-account nodig. Vul de onderstaande gegevens in. Wij zorgen ervoor dat je snel aan de slag kunt.

 

Na 14 dagen nemen we contact met je op om te horen hoe het werken met de INVIDII video app is bevallen. Wil je de INVIDII video app, dan sturen we een licentie-overeenkomst voor een periode van 12 maanden.

 

App Store knop
Google Play knop
Selecteer één van de opties

We hebben uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken conform onze privacyverklaring.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) van kracht. Invidii gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Invidii houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden     waarvoor ze worden verwerkt.

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  • Jaarlijks geaudit worden in het kader van de normen voor Informatiebeveiliging, de ISO 27001 en NEN 7510, met als doel certificering en deze certificaten en hun scope ter inzage bieden.

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bedankt voor de inzending!

bottom of page