top of page
Contact.png

Vragen over de INVIDII video app waarmee je praktijkgesprekken kunt opnemen? Vul het contactformulier in en INVIDII neemt telefonisch of per e-mail contact met u op.  

We hebben uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken conform onze privacyverklaring.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) van kracht. Invidii gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Invidii houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden     waarvoor ze worden verwerkt.

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  • Jaarlijks geaudit worden in het kader van de normen voor Informatiebeveiliging, de ISO 27001 en NEN 7510, met als doel certificering en deze certificaten en hun scope ter inzage bieden.

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bedankt voor de inzending!

bottom of page